Rechtvaardige Verandering

 

Frans De Cock
Lijsttrekker, 1e pl. Gemeente

 

Gewezen Vlaams Volksvertegenwoordiger,
Gewezen Provincieraadslid
Gemeenteraadslid en Fractieleider Open VLD-Westerlo,

Specialist en raadgever Ruimtelijke Ordening, 56 jaar
Licentiaat Toegepaste Economische Wetenschappen,

Lid en bestuurslid van diverse cultuur-, sport- en sociaal-economische verenigingen,

Dossierkennis en ervaring


Inzet en betrokkenheid

Overal en altijd aanwezig
Luisteren, Denken, Doen, Doorgaan: mijn slogan sedert jaren!
‘Positief Westerlo’ voor een ‘Rechtvaardige verandering’

Gehuwd met Dora Weckhuysen, Financieel directeur,
Zoon van Jefke De Cock (+) en Maria Van de Ven (+), Stippelberg
Broer van Willy en Walter De Cock
Hogeheide 12, 2260 Westerlo – gsm 0495/54 89 29
decock.weckhuysen@skynet.be
decock.weckhuysen@gmail.com
www.positief-westerlo.be

 

Frans De Cock, gewezen Vlaams Volksvertegenwoordiger, is al lang geen onbekende meer in Westerlo. Hij is een geboren en getogen Westerlonaar. Sedert 1988 werd hij met glans verkozen in de gemeenteraad waar hij sindsdien met klem de belangen van de Westelse burgers verdedigt.Als gemeenteraadslid is hij altijd en voor iedereen bereikbaar en aanspreekbaar. Door zijn luisterbereidheid, zijn inzet en engagement wordt hij gerespecteerd maar ook vaak benijd. Hij wordt geprezen voor zijn alomtegenwoordigheid op activiteiten van de Westelse verenigingen, die hij graag een steuntje in de rug geeft.

De voorbije zes jaar werden meerdere van zijn constructieve voorstellen indirect gerealiseerd. Door zijn kennis en know how en gesteund door een actiegroep, wist hij de goedkeuring van een vergunning voor een grootschalige asbestverwerking naast een woongebied in Heultje te voorkomen. Ook werd voorkomen dat het Rooiveld in Voortkapel een permanent crossterrein werd (met een optie op een aantal massamanifestaties per jaar), … Tevens werd voorkomen dat het storten door leden van het schepencollege van 637 camions vervuilde grond  in park- en natuurgebied en op landbouwgronden, in de doofpot werd gestopt. Ondertussen werden passende en definitieve correctionele straffen door de rechtbank uitgesproken.

 

Als economist pleit Frans sedert jaren voor …

  • Nieuwe en onderhouden sportinfrastructuur voor de jeugd
  • Degelijke opvang voor de anders-validen in eigen streek
  • Betaalbare zorg en voldoende opvang voor bejaarden
  • Een mantelzorgpremie voor de vrijwilligers die bejaarden en anders-validen opvangen
  • Betaalbare woningen en bouwgronden voor onze jongeren
  • Ruimtelijke ordening ten dienste van de mensen
  • Beter onderhoud van straten, pleinen, nieuwe fiets- en voetpaden
  • Gratis aanleveren van groenafval en snoeihout op het containerpark
  • Verbetering van de interne mobiliteit tussen de deeldorpen (busvervoer/een busronde tussen de Westelse deeldorpen met centrale opstapplaatsen; als experiment te beginnen op bv de marktdag)  

 

 
Open Vld - Sp.a - Positief Westerlo - Webdesign : Be Sited!